Uvjeti korištenja

Plaćanje
Sve cijene na web stranici www.digitalni-tisak.com i u poslovanju Inart design su izražene u hrvatskim kunama (HRK), ukoliko nije drugačije naznačeno. Kada kupac prihvati Ponudu inart design za pružanje tiskarskih usluga i/ ili usluga grafičke pripreme (u daljnjem tekstu: Usluga), Kupac se slaže da će predračunom platiti sve navedene stavke u Ponudi, uključujući porez te troškove dostave ukoliko su navedeni u Ponudi. Da bi Usluga bila izrađena i dostavljena, potrebno ju je u potpunosti platiti prema iznosu navedenom u ponudi prije početka izrade. Inart design završni račun Kupcu može poslati poštom ili elektroničkom poštom.
U trenutku kada je Usluga potvrđena pismenim putem od strane Kupca i već se nalazi u procesu izrade, nikakve izmjene nisu dopuštene na potvrđenim grafičkim pripremama. U slučaju pogreške Kupca koja se ustanovi nakon isporuke Usluge, sve troškove snosi kupac, uključujući i troškove dostave.

Potvrda narudžbe
Nakon što Inart design primi narudžbu od Kupca, Inart design će provjeriti tehnološku ispravnost grafičke pripreme primljenu od Kupca, u slučaju da je Kupac dostavio vlastitu grafičku pripremu. Kupac će zajedno s ponudom primiti potvrdu o tehnološkoj ispravnosti grafičke pripreme. U slučaju da je grafička priprema primljena od strane Kupca neispravna, proces narudžbe će biti zaustavljen, a kupac će o tome biti obaviješten. Na zahtjev kupca, Inart design može poslati PDF datoteku s grafičkom pripremom na završnu reviziju prije konačne potvrde. Nijedna Usluga neće biti poslana u tisak do konačne potvrde grafičke pripreme od strane Kupca. PDF datoteka ni u kojem slučaju ne predstavlja točan prikaz boja koji će biti reproduciran na otiscima, već se radi o mogućnosti za Kupca da dodatno provjeri prijelom, napuste, rezne crte, tekst i druge elemente grafičke pripreme.

Otkazivanje narudžbe
Narudžba se ne može otkazati nakon potvrde narudžbe kada se Usluga već nalazi u procesu izrade.

Točnost boja
Inart design reproducira točnost boja u tisku prema dostavljenoj grafičkoj pripremi u najvećoj mogućoj mjeri. Zbog ograničenja koja nosi tiskarska tehnologija i materijala na kojima se vrši tisak, potpunu točnost reprodukcija boja nije moguće jamčiti. Prihvaćanjem ponude istovremeno prihvaćate i ova ograničenja. Inart design će nastojati postići najbolje rezultate tiska prilikom svake narudžbe, ali ne preuzima odgovornost zbog moguće varijacije otisnutih boja. Također, ne odgovaramo za razlike u bojama između zaslona računala Kupca na kojem rađena grafička priprema ili se kontrolira PDF datoteka poslana od strane Inart design i konačnog otiska.

Grafička priprema
Odjel pripreme u Inart design provjerava sve pristigle pripreme prije tiska, ali je kupac u potpunosti odgovoran za potpunu ispravnost dostavljene grafičke pripreme. Inart design preporuča Kupcu da pažljivo provjeri ispravnost i točnost sadržaja grafičke pripreme prije dostave Inart design. Dostavljene grafičke pripreme od strane Kupca, Inart design može, ali i ne mora pohranjivati u svom računalnom sustavu.

Autorska i ostala prava
Kupac je suglasan da neće dostavljati nikakve datoteke koje sadrže uvredljive, nepristojne ili bilo kakve neprihvatljive sadržaje koji bi mogli kršiti pravo na privatnost, autorska prava ili druga prava intelektualnog vlasništva, bez dozvole vlasnika tih prava i osobe koje su prikazane u sadržaju, a koje mogu dovesti do prekršajne ili kaznene odgovornosti prema važećim zakonima Republike Hrvatske. Ako je potrebno, Inart design će odbiti narudžbu, koja prema našem mišljenju može biti ilegalna ili povređuje prava bilo koje treće strane. Kupac prihvaća punu pravnu odgovornost za sadržaj materijala koji se tiska.
Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Rok izrade
Rok izrade je u skladu s dogovorom Inart design i Kupca. Rok izrade se definira u ponudi i ovisi o proizvodu i trenutnoj kapacitiranosti proizvodnje. Počinje teći od trenutka potvrde narudžbe i potpune uplate na žiro-račun Inart design prema Ponudi. Rok izrade se ne odnosi na rok dostave koji počinje teći od trenutka kada Inart design izrađenu Uslugu preda dostavnoj službi. Za narudžbe za koje nisu dostavljene kompletne datoteke s grafičkom pripremom ili su dostavljene datoteke s grafičkom pripremom koje nisu spremne za tisak, rok izrade počinje teći kada Inart design primi ispravne datoteke s grafičkom pripremom, a ne kada je primljena narudžba. Za potvrđene narudžbe i primljene uplate od 12:00 do 16:00 sati, rok izrade počinje teći idući dan. Rok izrade uključuje radne dane od ponedjeljka do petka, a isključuje subote, nedjelje i praznike.

Rok dostave
Kupac može Uslugu preuzeti osobno ili zatražiti uslugu dostavu. Inart design dostavu vrši preko Hrvatske pošte d.d. ili GLS kurirske službe. Usluga i vremena dostave su definirane OPĆI UVJETIMA ZA OBAVLJANJE OSTALIH POŠTANSKIH USLUGA I DOPUNSKIH USLUGA Hrvatske pošte d.d. i GLS-a. Kod narudžbe dostave Kupac mora uzeti u obzir da se rok dostave odnosi na radne dane bez subota, nedjelja i praznika. Za rokove isporuke je odgovorna Hrvatska pošta d.d. ili GLS i Inart design ne snosi nikakvu odgovornost za kašnjenja u isporuci, zbog dostavne službe, lošeg vremena ili bilo kakve štete uzrokovane ne primanjem Usluge na vrijeme. Odgovornost Inart design se odnosi isključivo na pripremu i izradu Usluge do trenutka predaje dostavnoj službi.

Reklamacije
Reklamacije na isporučenu robu su moguće u roku od 8 radnih dana od trenutka isporuke Usluge. Reklamacije se odnose na sve aspekte kvalitete isporučene Usluge koje ne uključuju naknadne promjene nakon potvrđivanja usluge što je definirano člankom 2 ovih uvjeta. Reklamacije uključuju i moguća oštećenja u procesu dostave od treće strane s kojom Inart design ima ugovorenu uslugu dostave. Da bi reklamacija bila prihvaćena potrebno je isporučenu Uslugu vratiti Inart design prije ponovne izrade. Ponovna izrada i dostava reklamirane Usluge je o trošku Inart design.
Zakon o zaštiti potrošača NN41/14,110/15 na snazi od 21.10.2015.
ČLANAK 79.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odjeka ako je:
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započeto uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.*
* grafička priprema koja se isporučuje na ovjeru prije tiska preko e-mail-a i potrošač uplatom avansa za grafičku pripremu se slaže sa člankom 79, odredbom 13.

Razno
Inart design zadržava pravo na distribuciju besplatnih uzoraka tiskanih materijala od Kupca. Tiskani materijali od Kupca može se koristiti za pregled kvalitete digitalnog tiska fizičkih uzoraka i za slikanje za web i društvene mreže.

Uvjeti korištenja
U sljedećim Vas točkama želimo obavijestiti o obradi osobnih podataka prilikom posjete i korištenja naše web stranice. Osobni podaci su svi oni koji Vas identificiraju, npr. ime, adresa, adresa e-pošte, ponašanje korisnika.

1. Službena osoba za kontrolu i zaštitu podataka
Pravna osoba odgovorna za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka u skladu s GDPR-om je: obrt INART DESIGN, Cirkovci 45, 10009 Zagreb.
Možete kontaktirati osobu odgovornu za zaštitu podataka putem e-mail adrese: info@digitalni-tisak.com ili na našu poštansku adresu uz napomenu “osoba odgovorna za zaštitu podataka”.

2. Prikupljanje podataka tijekom posjete web stranici
Kada posjećujete stranicu samo radi informiranja, npr. ako se ne želite registrirati ili na neki drugi način pružiti informacije o sebi, mi u tom slučaju prikupljamo samo osobne podatke koje Vaš pretraživač prenosi na naš poslužitelj. Ako želite posjetiti našu web stranicu, imajte na umu da prikupljamo sljedeće podatke koji su, u tehničkom smislu, nama potrebni kako bismo Vam mogli prikazati našu web stranicu i kako bismo mogli osigurati njenu stabilnost:
– IP adresa
– Datum i vrijeme pristupa
– Razlika vremenske zone u usporedbi s Greenwich Srednjim vremenom (GMT)
– Sadržaj zahtjeva (posebna stranica)
– Status pristupa/HTTP kod statusa
– Količina prenesenih podataka
– URL podaci o prethodno posjećenoj stranici
– Vrsta pretraživača
– Operativni sustav i njegovo sučelje
– Jezik i verzija softvera pretraživača
– Pravna osnova za obradu pseudonimnih podataka opisanu pod točkom 1 je čl. 6. st. 1 f)
– Opće uredbe je legitimni interes (poboljšanje web stranice i korisničkog iskustva za korisnike te zaštita podataka).
Kao dodatak spomenutim podacima, kolačići se pohranjuju na Vaše računalo kada posjećujete našu web stranicu. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaš tvrdi disk putem pretraživača kojeg koristite, te putem kojih određene informacije putuju do izvora koji postavlja kolačiće. Kolačići ne mogu pokretati programe niti prenositi viruse na Vaše računalo. Oni služe tomu da Internet pruža jednostavnost i učinkovitost korisniku.

Korištenje kolačića:
Ova web stranica koristi sljedeće vrste kolačića, obujam i njihovo funkcioniranje koji su objašnjeni ispod:
– Privremeni kolačići (vidjeti b)
– Trajni kolačići (vidjeti c).
Privremeni kolačići se automatski brišu kada zatvorite svoj pretraživač. Oni se uglavnom odnose na kolačiće sesije. Oni pohranjuju takozvane identifikatore sesije, koji se mogu dodijeliti običnoj sesiji ovisno o zahtjevu Vašeg pretraživača. To omogućava prepoznavanje Vašeg računala kada ponovno posjetite našu web stranicu. Kolačići sesije se brišu kada se odjavite ili kada zatvorite svoj pretraživač.
Trajni kolačići se automatski brišu nakon određenog razdoblja koje ovisi o kolačiću. Kolačiće možete sami izbrisati u bilo kojem trenutku u sigurnosnim postavkama Vašeg pretraživača.

Postavke pretraživača možete konfigurirati prema vlastitim željama i možete, primjerice, odbiti prihvaćanje kolačića trećih strana ili sve kolačiće. Molimo da uzmete u obzir da tada možda nećete moći koristiti sve funkcije web stranice.
Kolačiće koristimo kako bismo Vas identificirali tijekom narednih posjeta, u slučaju da ste se registrirali na našoj stranici. Ako niste, morate se prijaviti prilikom svake posjete našoj stranici.

Flash kolačići koji se koriste ne prikuplja Vaš pretraživač, već Vaš Flash priključak. Također koristimo HTML5 predmete za pohranu koji su pohranjeni na Vašem mobilnom uređaju. Ti predmeti pohranjuju potrebne podatke neovisno o Vašem pretraživaču, te nemaju automatski datum isteka. Ako ne želite obradu Flash kolačića, morate instalirati odgovarajući dodatak, npr. “Better Privacy” za pretraživač Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ili Adobe Flash odstranjivač kolačića za Google Chrome. Možete spriječiti korištenje HTML5 predmeta za pohranu na način da koristite privatan način rada prilikom korištenja svog pretraživača. Također preporučujemo da redovito ručno brišete svoje kolačiće i svoju povijest pretraživanja.

Naravno da možete i pregledavati našu web stranicu bez korištenja kolačića. Internet pretraživači su podešeni za prihvaćanje kolačića. Općenito možete deaktivirati korištenje kolačića u bilo kojem trenutku putem postavki Vašeg pretraživača. Molimo da koristite funkcije pomoći na pretraživaču kako biste saznali kako možete promijeniti te postavke. Molimo da uzmete u obzir da neke značajke naše web stranice nekada djelomično ili u potpunosti ne funkcioniraju ako onemogućite korištenje kolačića.

Pravni temelj za obradu podataka u skladu s gore navedenim je Članak 6. (1) toč. f) GDPR-a. Naši interesi pri obradi podataka uglavnom proizlaze iz želje da omogućimo korištenje web stranice na način da osiguramo njenu operativnu stabilnost i sigurnost. Mi pohranjujemo osobne podatke, osim ako je drukčije navedeno, samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje željenih funkcija.
Ako ćemo koristiti ugovorene pružatelje usluga za individualne funkcije naših ponuda ili ako ćemo koristiti Vaše podatke radi oglašavanja, o tome ćemo Vas detaljno informirati. Također ćemo specificirati određene kriterije za razdoblje pohranjivanja.

3. Kontakt e-pošte
Ako nas kontaktirate (npr. putem obrasca za kontakt ili e-pošte), pohraniti ćemo detalje o Vama radi obrade zahtjeva i radi eventualnih dodatnih pitanja. Spomenute podatke ćemo izbrisati nakon što nam više nisu potrebni u pohrani ili ćemo ograničiti obradu ako postoje statutarne obveze o njihovom zadržavanju. Mi pohranjujemo i koristimo ostale osobne podatke samo ako dobijemo Vaše odobrenje ili ako je po zakonu moguće to učiniti bez posebnog odobrenja.

4. Korištenje našeg portala
Ako koristite naš web shop, potrebne podatke o Vama ćemo pohraniti radi osnovnih funkcija, a one uključuju podatke o načinu plaćanja, do trenutka u kojem ukidate vlastiti pristup web shopu. Nadalje, podatke koje ste svojevoljno pružili koristit ćemo kroz razdoblje tijekom kojeg ste pristali na korištenje web shopa, osim ako ćete ga prije isteka izbrisati. Možete upravljati i mijenjati sve podatke koji se nalaze u zaštićenom prostoru klijenata. Pravni temelj je Članak 6. (1) toč. b i f GDPR-a.

5. Priključci
Google Analytics
Web stranica koristi Google Analytics, a usluge web analitike pruža Google, LLC. (“Google”).

Google Analytics također koristi kolačiće, odnosno tekstualne datoteke koje se pohranjuju na Vaše računalo i omogućavaju analizu Vašeg korištenja web stranice. Informacije koje generira kolačić, a koje se odnose na Vaše korištenje ove web stranice, prenose se na Google poslužitelj u SAD-u i tamo se pohranjuju.

Putem aktivacije IP anonimizacije web stranice, Google će skratiti Vašu IP adresu unutar zemlja članica Europske unije ili ostalih stranaka uključenih u Ugovor o Europskom ekonomskom području. Samo će se u iznimnim slučajevima potpuna IP adresa prenositi na Google poslužitelj u SAD-u i tamo će se skratiti.

Google će, u naše ime, koristiti ove podatke u svrhu analiziranja Vašeg korištenja web stranice, te će izrađivati izvještaje o aktivnostima na web stranici i pružati nama informacije o drugim uslugama vezanim uz aktivnost na web stranici i korištenje Interneta.
Google ne smije vezati IP adresu dobivenu s Vašeg pretraživača s niti jednim drugim podacima koje Google pohranjuje. Google također može prenositi ove podatke trećim stranama u slučaju da je tako zakonom određeno ili u slučaju da te treće strane obrađuju te podatke u ime tvrtke Google.

U bilo kojem trenutku možete izbrisati kolačiće na Vašem računalu putem odgovarajućeg izbornika na Vašem pretraživaču ili na način da ih izbrišete sa svog tvrdog diska. Za više informacije odaberite izbornik Pomoć na Vašem pretraživaču.

Možete odbiti korištenje kolačića na način da odaberete odgovarajuće postavke Vašeg pretraživača; međutim, preporučujemo da u ovom slučaju možda nećete imati pristupa potpunoj funkcionalnosti ove web stranice.

Također možete spriječiti slanje podataka o Vašem korištenju web stranice (uključujući vašu IP adresu), koje generira kolačić, tvrtki Google i možete spriječiti obradu podataka od strane tvrtke Google i to na način da preuzmete i instalirate priključak pretraživača dostupnog na sljedećoj poveznici: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Daljnje su informacije dostupne na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Želimo naglasiti da je kod “_anonymizeIp();” dodan na Google Analytics na web stranici kako bi se mogla garantirati anonimnost kod prikupljanja IP adresa (takozvano maskiranje IP adresa).

Google Karte
Ova web stranica koristi Google Karte API za vizualni prikaz geografskih informacija. Prilikom korištenja Google Karti, Google također prikuplja, obrađuje i koristi podatke o korištenju funkcija karte od strane posjetitelja. Više informacija o obradi Google-ovih podataka možete pronaći u Polici privatnosti tvrtke Google. Također možete promijeniti svoje postavke o zaštiti osobnih podataka u Centru za zaštitu podataka.

Google Web Fontovi
Google Fontovi se koriste za poboljšavanje vizualne prezentacije raznih podataka na ovoj web stranici. Web fontovi se prenose u tajnu memoriju pretraživača prilikom otvaranja stranice, kako bi ih se moglo koristiti na prikazima. Ako Vaš pretraživač ne podržava Google Web Fontove ili ne omogućava pristup, tekst će se prikazati u predodređenom fontu.

Pruženi podaci prilikom spajanja na stranicu šalju se domenama specifičnih izvora kao što je fonts.googleapis.com ili fonts.gstatic.com. Ti podaci nisu vezani uz podatke koji se mogu prikupljati ili koristiti prilikom istovremene upotrebe Google usluga.

Na pretraživaču možete podesiti da se fontovi ne preuzimaju s Google poslužitelja (npr. instaliranjem dodataka kao što je NoScript ili Ghostery za Firefox.). Ako Vaš pretraživač ne podržava Google Fontove ili ako zabranite pristup Google poslužiteljima, tekst će se prikazati u predodređenom fontu.

Svrha i obujam prikupljenih podataka i daljnja obrada i korištenje podataka od strane pružatelja na njihovim stranicama, kao i Vaša prava i postavke za zaštitu Vaše privatnosti, mogu se pronaći u informacijama o zaštiti podataka sljedećih pružatelja:
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA)

6. Vaša prava na privatnost podataka
Drago nam je da Vas možemo informirati o Vašim pravima vezanim uz opću odredbu o zaštiti podataka:

Pravo na pristup
Imate pravo zahtijevati potvrdu o tome obrađuju li se podaci o Vama i informacije o tim podacima prema Čl. 15. GDPR-a.

Pravo na ispravak
U skladu s Člankom 16. GDPR-a, imate pravo zahtijevati dovršavanje ili korekciju netočnih podataka koji se tiču Vas.

Pravo na brisanje
U skladu s Člankom 17. GDPR-a, imate pravo zahtijevati brisanje relevantnih podataka u slučaju da ih u brisanju ne sprječavaju nikakve zakonske obveze.

Pravo na ograničavanje obrade
Imate pravo zahtijevati ograničenje pri obradi podataka u skladu s Čl. 18.

Pravo na prenosivost podataka
Imate pravo zahtijevati dobivanje podataka koje ste nam pružili u skladu s Čl. 20. GDPR-a i da dodatno tražite prenošenje na druge procesore

Pravo na žalbu
Imate se pravo žaliti na buduću obradu u skladu s Čl. 21. GDPR-a u bilo kojem trenutku.

Pravo na opoziv
Imate pravo opozvati svoju suglasnost u bilo kojem trenutku u skladu s Čl. 7., St. 3 GDPR-a, a koja se odnosi na buduće vrijeme.

Pravo na obavještavanje nadzornih službi
U skladu s Čl. 77. GDPR-a, imate pravo uložiti prigovor nadležnim nadzornim službama.
Za ostvarenje obrazloženih prava sukladno propisima o zaštiti podataka možete nam se obratiti na sljedeći način:
pismeno na adresu: inart design, Cirkovci 45, 10090 Zagreb
putem e-maila: info@digitalni-tisak.com

7. Opće informacije
SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKOG SERVISA
Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama www.digitalni-tisak.com uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver stranice www.digitalni-tisak.com
Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje na način koji je protivan ovim Uvjetima izričito je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije, aplikacije, softver, audiovizualna djela), inart design pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti građanski i kazneni postupak pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja je na opisani način koristila navedeni sadržaj.
Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, e-mail (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.

8. Kraj
Zadržavamo pravo na promjenu Uvjeta korištenja naše web stranice. To može biti potrebno radi tehničkog razvoja.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih uz Vaše osobne podatke, molimo da kontaktirate službenu osobu za zaštitu podataka slanjem upita na adresu info@digitalni-tisak.com

Shopping Cart