Upute za grafičku pripremu

Mogu li otisnuti više verzija proizvoda?
Ako želite otisnuti više verzija proizvoda (npr. kod tiska posjetnica želite otisnuti posjetnice s više imena i slično), potrebno je uploadati broj priprema koliko je odabrano verzija.
U kalkulatoru odaberite sve varijante potrebne za izračun cijene (količina, tisak, papir…) te na kraju broj proizvoda po verziji.

Koliko mora biti minimalan napust kod pripreme za tisak?
Prilikom izrade pripreme za tisak, potrebno je staviti napust (bleed) od 3mm oko cijelog dokumenta.

Kolika mora biti minimalna razlučivost fotografija?
Pripazite da su slike i grafike u pripremi minimalne razlučivosti od 300 dpi.

Koju separaciju boja je potrebno korisititi?
Pripremu je potrebno obavezno spremiti u CMYK separaciji, nikako u RGB-u.

Koje su najbolje vrijednosti za tisak crne?
Ako se tiska crna boja na većoj površini, uvijek je potrebno tiskati iz CMYK separacije prema vrijednostima (C 30%, M 30%, Y 30%, 100%).
Za tekst boja je (C 0%, M 0%, Y 0%, 100%).

Da li je potrebno tekst pretvarati u krivulje?
Sav tekst u pripremi je potrebno pretvoriti u krivulje.

U kojem formatu mogu spremiti svoju pripremu?
Svoje pripreme spremite u PDF-u.

Točnost boja
Inart design reproducira točnost boja u tisku prema dostavljenoj grafičkoj pripremi u najvećoj mogućoj mjeri. Zbog ograničenja koja nosi tiskarska tehnologija i materijala na kojima se vrši tisak, potpunu točnost reprodukcija boja nije moguće jamčiti. Prihvaćanjem ponude istovremeno prihvaćate i ova ograničenja. Inart design će nastojati postići najbolje rezultate tiska prilikom svake narudžbe, ali ne preuzima odgovornost zbog moguće varijacije otisnutih boja. Također, ne odgovaramo za razlike u bojama između zaslona računala Kupca na kojem rađena grafička priprema ili se kontrolira PDF datoteka poslana od strane inart design i konačnog otiska.

Shopping Cart